Zamówienia

 • foto

  Zasada jawności w zamówieniach Prawa

  Zasada jawności w zamówieniach. Prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych odmian udziału. Wykonawcy wprzódy od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a zarówno oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: Zamówienia
  Komentarze: 1


 • foto

  PZP od 2021 roku zamówienia realizowane w specjalnej strefie

  PZP od 2021 roku zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji jest przedstawienie teoretycznych zadań dodatkowo praktycznych doświadczeń i rozwiązań w obszarze wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł wiążących od 1 stycznia 2021 roku dodatkowo innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym połączonych.

  Dodany: 2020-02-25
  Kategoria: Zamówienia
  Komentarze: 1