Wspólnota Mieszkaniowa

 • foto

  Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty

  Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do reguły będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Ustawa przewiduje możliwość wniesienia.

  Dodany: 2020-05-01
  Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
  Komentarze: 0


 • foto

  Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa nowy dwór mazowiecki

  Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa nowy dwór mazowiecki w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - lub to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
  Komentarze: 1