Skrót Ghp


Od maja r. każdy zakład żywienia zbiorowego wdrożenia zasad HACCP. Dobrze opracowane i wdrożone systemy GMP, GHP i HACCP zwiększają pewność, że dołożono starań, oferowana żywność spełniała oczekiwania klientów i była nich bezpieczna. Autorzy niniejszej starają się ukazać, że systemy i zarządzania jakością to nie tylko „przykry” obowiązek, narzędzia, w skuteczny sposób pozwalają na sprawne zarządzanie i produkcją. W omówiono na przykładzie restauracji każdy wdrażania w zakładzie żywienia zbiorowego zasad systemu HACCP, jego wzorcowy plan, analizę zagrożeń i wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP). Całość została uzupełniona przykładową dokumentacją. Od dnia maja r. sklepem spożywczym zaimplementować i stosować systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, omówione w Poradniku opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP z przykładowo wypełnioną dokumentacją. Sklep spożywczy, B. Jackiewicz, wyd. W ostatnich latach producenci zaczęli o i wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzenia inwentarza, na warunki, w jakich był hodowany, i na gwarancje z tym pochodzeniem. Gdy zwiększa się ryzykowny krok zagrożeń, a zmniejsza zaufanie klientów, większość producentów żywności stara się przedstawić dowody swojej umiejętności identyfikowania i nadzorowania zagrożeń, na etapie produkcji pierwotnej. Jednym z narzędzi umożliwiających spełnienie tego warunku jest standard GlobalGAP. Standard ten zaczyna obecnie zdobywać popularność wśród rolników. Coraz więcej sieci handlowych chce współpracować wyłącznie z producentami posiadającymi system bezpieczeństwa produkcji pierwotnej. Niniejsza jest do hodowców inwentarza żywego. Jej celem jest zapoznanie Czytelników z możliwościami praktycznego zastosowania jako do stworzenia dokumentacji systemu GlobalGAP – oceny gospodarstw, dobrostanu zwierząt itd. W opracowaniu zawarto przykładowe listy kontrolne, można traktować jako roboczy arkusz samooceny. Dołączony do suplement zamieszczone w listy kontrolne przykłady procedur, instrukcji i formularzy do zapisów, wykreować podczas wdrażania systemu. Format MS Word umożliwia edytowanie dokumentów, ich do własnych potrzeb, wydruk.