Sektor Publiczny

 • foto

  Wynik płatniczy jednostki pomocy społecznej – przeksięgowanie

  Wynik płatniczy jednostki pomocy społecznej – przeksięgowanie sald. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości), która – w ograniczonym.

  Dodany: 2020-05-01
  Kategoria: Sektor publiczny
  Komentarze: 1