Rodo

 • foto

  Monitoring wizyjny Monitoring w przepisach Ogólnego rozporządzenia

  Monitoring wizyjny Monitoring w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe.

  Dodany: 2020-05-27
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0


 • foto

  Informowanie administratora inspektora

  Informowanie administratora inspektora ochrony danych RODO. Powierzenie przetwarzania dane. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych lub podmiot przetwarzający, aliści zarazem obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych innymi słowy podmiot przetwarzający powinien założyć na gruncie.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 2


 • foto

  Ustawa o ochronie danych osobowych

  Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku zwalczaniem przestępczości Komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia.

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 2


 • foto

  czy ochrona danych osobowych w polsce ma

  czy ochrona danych osobowych w polsce ma odpowiedni poziom. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych.

  Dodany: 2020-03-06
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 1


 • foto

  Czy można przesyłać mailem spisy akt

  Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego i archiwum w firmie i urzędzie i rodo w archiwum państwowym. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników.

  Dodany: 2020-03-06
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0


 • foto

  RODO 2020 Zabezpieczenie danych kadrowych w działach kadr

  RODO 2020 Zabezpieczenie danych kadrowych w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od ponad roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy także przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości obowiązujących przepisów albo w oddaleniu idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 2


 • foto

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego proz

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego proz stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań w zakresie organizacji i funkcjonowania centrów.

  Dodany: 2020-02-18
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 2