Rachunkowość

 • foto

  3 plan kont organizacji pozarządowej;

  Zobacz kto podpisuje sprawozdanie fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wybitnie ważnych zmian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy wzór sprawozdania finansowego.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  wspólnota mieszkaniowa administrator i Istota

  wspólnota mieszkaniowa administrator i Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Projekty unijne 2020 a vat i i Optymalizację wyników syntetycznych

  Projekty unijne 2020 a vat i i Optymalizację wyników syntetycznych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy,.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Art wyjaśni szkolenie krajowe standardy rachunkowości

  Art wyjaśni szkolenie krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie.

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Rachunkowość finansowa Zasady archiwizacji i przechowywania

  Rachunkowość finansowa - Zasady archiwizacji i przechowywania faktur od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, pomimo tego nadzwyczaj poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób jakie ostatnio pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą nie wcześniej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej,.

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Rachunkowość budżetowa 2020 Majątek obrotowy w jednostki

  Rachunkowość budżetowa 2020 Majątek obrotowy w jednostki budżetowej celem artykułu jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jakim sposobem i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o regulacje legislacyjne wynikające w szczególności z ustawy o finansach.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 2