Prawo Rodzinne Gromek I Pokrewieństwo I Powinowactwo Pochodzenie

art

Dodany: 2020-05-22 Kategoria: Prawo

Prawo rodzinne gromek i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo związanych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe układy pośród małżonkami i krewnymi, a również układy wynikające z kurateli, czy prawo rodzinne powinno regulować związki nieformalne opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tej chwili był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo w innych licznych aktach ustawowych, ba w przepisach prawa międzynarodowego. Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w profil prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel przynajmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach jedynie radca prawny może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Uwzględniając dodatkowo dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi czyli biznesowymi. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Artykuł porusza m.in. następujące kwestie: pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo; stosunki wśród rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza co obejmuje prawo rodzinne zastępcza, kontakty z dzieckiem; przysposobienie. Mnogość spraw rodzinnych i opiekuńczych odbywa się przed sądami powszechnymi. W pewnych przypadkach sposób sądowa jest konieczna do osiągnięcia określonego rezultatu i nie ma związku z jakimkolwiek sporem. Jest tak np. w przypadku przysposobienia (adopcji), czyli przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej, co musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Podobnie do przeprowadzenia rozwodu konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Nie ma przy tym znaczenia prawdopodobny fakt, że oboje małżonkowie są zgodni co dotyczy rozwiązania małżeństwa i nie chcą orzekania o winie rozpadu małżeństwa.