Prawo Restrukturyzacyjne Jakie Są Skutki

art

Dodany: 2020-06-24 Kategoria: Prawo

Prawo restrukturyzacyjne - jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka naturalnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego także Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji odnośnie do znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, również postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego dodatkowo zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na osiągnięcie analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego jak dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? kiedy sąd może nie uwzględnić wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.