Art 50 Ustawy O Ochronie Osób I Mienia

art

Dodany: 2020-03-31 Kategoria: Prawo

art. 50 ustawy o ochronie osób i mienia i Naczelne zasady procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się tak jak do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów łączonych. Przedstawiono również dokładnie przebieg postępowania odwoławczego, ustawa o ochronie osób i mienia tekst jednolity uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a zarówno czynności stron, obrońców i pełnomocników także ich współpraca w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego również przepisy karne w ustawie o ochronie osób i mienia sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń zrealizowano mając na uwadze na ich znaczenie i zdatność na rzecz praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł zawiera dodatkowo projekty ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe kwestie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych dodatkowo uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w kwestiach o wykroczenia i w kwestiach karnych skarbowych. Artykuł kompleksowo opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały przede wszystkim dwa odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest w całości unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy śmiałych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a także kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Komentarze: 2


noavatar.png
Wilibald Irmino 2020-05-18

Ostatnio uruchomiłem witrynę, informacje, które oferujesz na tej stronie, pomogły mi ogromnie. Dziękuję za cały czas i pracę.

noavatar.png
Bartłomiej Janusz Audytor wewnętrzny 2020-05-25

Bardzo interesujący temat, dzięki za założenie.