Prawo

 • foto

  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach

  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo budowlane obowiązek ustanowienia kierownika

  Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku realizowania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartych o podnajem

  Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartych o podnajem w kontekście zakazu świadczenia usług hotelarskich. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich,.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowelizacja KSH kodeks spółek

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo restrukturyzacyjne jakie są skutki

  Prawo restrukturyzacyjne - jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie i udostępnianie

  Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo rodzinne gromek i pokrewieństwo i powinowactwo pochodzenie

  Prawo rodzinne gromek i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo związanych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  art 50 ustawy o ochronie osób i mienia

  art. 50 ustawy o ochronie osób i mienia i Naczelne zasady procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Gmina i uchylenie uchwały rady gminy przez wojewodę wiedzy w

  Gmina i uchylenie uchwały rady gminy przez wojewodę wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Porządek obrad (wprowadzanie zmian) prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem,.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2