Prawo Pracy

 • foto

  Zobacz mikropożyczka 5000 jak liczyć stan zatrudnienia w związku

  Zobacz mikropożyczka 5000 jak liczyć stan zatrudnienia w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pakiet tarczy antykryzysowej, z powodu któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te da zapożyczenie.

  Dodany: 2020-05-21
  Kategoria: Prawo pracy
  Komentarze: 0


 • foto

  świadczenie postojowe gdzie w Tarcza antykryzysowa przewiduje

  świadczenie postojowe gdzie w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą polegać świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy.

  Dodany: 2020-05-21
  Kategoria: Prawo pracy
  Komentarze: 0


 • foto

  Płaca minimalna 2020 ministerstwo pracy i Zatrudnienie

  Płaca minimalna 2020 ministerstwo pracy i Zatrudnienie pracowników tymczasowych (pracowników sezonowych) Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest jeszcze częściej stosowany przez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na wdrożeniu przez pracownika pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. mln Cudzoziemców z początkiem w Polsce.

  Dodany: 2020-02-17
  Kategoria: Prawo pracy
  Komentarze: 0


 • foto

  W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy

  W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy.

  Dodany: 2020-02-11
  Kategoria: Prawo pracy
  Komentarze: 2