Podatki

 • foto

  Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego

  Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  W podatkach do którego dnia podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych

  W podatkach do którego dnia podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i dotychczasowych informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego. Korzyści dla uczestników artykułu.

  Dodany: 2020-06-03
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Tarcza antykryzysowa i kto płaci zaliczki na podatek dochodowy

  Tarcza antykryzysowa i kto płaci zaliczki na podatek dochodowy w spółce komandytowej na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku.

  Dodany: 2020-05-25
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Przeczytaj jakie koszty prowadzenia

  Przeczytaj jakie koszty prowadzenia aktywności gospodarczej na etacie wejście w życie kodeksów zgrupowanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz szukać zapowiadanych przez minister.

  Dodany: 2020-05-25
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Rozliczanie podatku od towarów i

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach niesłychanie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza,.

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Schematy podatkowe MDR 2020 objaśnienie

  Schematy podatkowe MDR 2020 objaśnienie pojęcia „Promotor” na rzecz do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników to znaczy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są dodatkowo jednostki.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Odpowiedzialność

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rejestr księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, także początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  VAT 2020 duplikat faktury omówienie wprowadzonych także

  VAT 2020 duplikat faktury omówienie wprowadzonych także projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  Wymogi controllingu Cykl dwóch artykułów prezentujących

  Wymogi controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka mieści powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa personel zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Procedury wewnętrznej Role i zadania pracowników w trakcie

  Procedury wewnętrznej. Role i zadania pracowników w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany ekspert, konsultant.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0