Wieloletnia Prognoza Finansowa Szkolenie To

art

Dodany: 2020-06-17 Kategoria: Inne

wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to System motywacyjny dla pracowników. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny pchnięcie zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jakim sposobem również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w ten sposób by przynosiły one jakim sposobem największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie wyobrażenie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, myśl narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, nauka pełnej księgowości przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.