Wieloletnia Prognoza Finansowa Jako Instrument Muzyczny

art

Dodany: 2020-06-17 Kategoria: Inne

wieloletnia prognoza finansowa jako instrument muzyczny zarządzania finansami lokalnymi. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, działanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): aktualizacja wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie zasady rachunkowości finansowej pdf na ocenę kondycji), rozkład sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” innymi słowy „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jak długo), odroczony podatek zyskowny (kiedy, dlaczego, oddziaływanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten sposób naprawdę znaczą), ogół zagadnień transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty działalności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku przemiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.