Nowe Prawo Unieważnienie Prawa Do Znaku Towarowego

art

Dodany: 2020-06-25 Kategoria: Inne

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego innymi słowy wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co mieści prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji własności intelektualnej.