Legalna Pobyt Cudzoziemca Bez Obowiązku Składania Wniosku

art

Dodany: 2020-06-04 Kategoria: Inne

Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku - ustawa tarcza antywirusowa? wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia jak obecnie zgodnie z prawem zalegalizować pobyt i pracę /sezonową cudzoziemca w Polsce! omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców złączone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, do jakich krajów i na jakich zasadach mogą wyjechać pracownicy i zleceniobiorcy! urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną zarówno przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą dodatkowo ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.