Jakie Grożą Kary Za Naruszenie Przepisów Dotyczących Dokumentacji

art

Dodany: 2019-11-27 Kategoria: Inne

Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników. Delegowanie a umowa o pracę. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, zatrudnienie pozapracownicze wykonywanie innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienie w ramach prowadzenia aktywności gospodarczej. Nawiązywanie relacji pracowniczych na podstawie umów cywilnoprawnych: termin i natura prawny stosunków pracy, cechy charakterystyczne pracy świadczonej w toku stosunku pracy, stosunek pracy a pozapracownicze zatrudnienie, sprawy pracownicze o ustalenie istnienia stosunku pracy. Samozatrudnienie - podejmowanie poprzez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej, status przedsiębiorcy z odniesieniem do pakietu Konstytucji Biznesu, zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych. Umowy cywilnoprawne pozapracownicze formy zatrudniania: umowa zlecenia,umowa o dzieło, układ menedżerski, praktyki absolwenckie, staże z urzędów pracy, praca wykonywana poprzez pracowników tymczasowych, outsourcing. Prawcownicze formy zatrudniania: źródła prawa pracy, odniesienie do śmiałych regulacji prawnych, oddziaływanie regulacji unijnych na stosowanie i interpretację kodeksów krajowych; rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów pracowniczych, zadania pożyteczne funkcjonowania pracodawcy w odniesieniu do stosowania i wykładni regulacji prawnych, pożyteczne aspekty stosowania artykułów w ramach zatrudniania pracowników polskich i cudzoziemców - wybór formy zatrudnienia praktyka stosowania prawa, walidacja pracy, dokumentacja kadrowa. Legalizacja pobytu i zatrudnianie: swoboda przepływu pracowników w państwach UE oraz zatrudnianie obywateli państw z pozycja UE zezwolenie na pracę, w tym zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, praca bez zezwolenia, oświadczenie o powierzeniu realizowania pracy; obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców. Praktyka delegowania do Niemiec i Francji: wykonywanie pracy w zakresie zatrudnienia również wykonywanie innej pracy zarobkowej; przedstawicielstwo wyjazdu służbowego a delegowanie pracownika w zakresie świadczenia usług; pracodawca delegujący a pracownik delegowany w tym na terytorium RP i z terytorium RP; pojęcie pracownika delegowanego w państwie dokumentacja pracownicza jak prowadzić przyjmującym; pracownicy delegowani a pracownicy wysyłani. Przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących delegowania pracowników wśród państwami członkowskimi UE wskazówka WE w sprawie delegowania pracowników, wytyczna UE w sprawie egzekwowania dyrektywy WE, ustawa z dnia ..r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, projekt nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników również planowane przepisy pakietu mobilności. Przedstawienie sposobu delegowania pracowników - porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy opcja wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku; minimalny wymiar urlopów rocznych; minimalne stawki płacy; warunki dokumentacja pracownicza co powinna zawierać wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudniania tymczasowego; zdrowie. Weryfikacja rzeczywistości delegowania dodatkowo zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika wymóg złożenia przez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego. Stosowane środki kontrolne dodatkowo środki dyscyplinujące. Przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego rozporządzenie . w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie . dotyczące wykonania rozporządzenia

Komentarze: 3


noavatar.png
kto uchwala kodeks pracy 2019-12-17

Bardzo lubię ten blog, zapisany w zakładkach. "Nie obchodzi mnie to, co jest napisane o mnie, o ile nie jest prawdą". przez Dorothy Parker.

noavatar.png
Debora Rościmirze 2020-04-30

Podobało mi się oglądanie tego, bardzo dobry materiał, doceniam.

noavatar.png
Mariusz Pogoński doradca podatkowy 2020-05-14

Kocham te wysiłki, które włożyłeś w to, docenisz to za całą świetną treść.