Inne

 • foto

  Koszty kontraktu Podstawowym celem artykułu jest

  Koszty kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Newralgiczne zapisy Prawa restrukturyzacyjnego Przedawnienie

  Newralgiczne zapisy Prawa restrukturyzacyjnego. Przedawnienie roszczeń. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do realizowania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Składnik aktywów niepieniężnych Koszty

  Składnik aktywów niepieniężnych. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa komunalnego. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne dodatkowo organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zagadnienia.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Powiązania zarządczokontrolne Kalkulacje i optymalizacja

  Powiązania zarządczo-kontrolne. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, dokumentacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem przemian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, aby zagwarantować powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja.

  Dodany: 2019-12-10
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  gospodarowanie odpadami działalność gospodarcza

  gospodarowanie odpadami działalność gospodarcza zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki realizowania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie obejmuje definicji legalnej odpadów komunalnych,.

  Dodany: 2019-11-27
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji

  Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników. Delegowanie a umowa o pracę. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku.

  Dodany: 2019-11-27
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Ustawa rada uczelni publicznej Prawo o szkolnictwie

  Ustawa rada uczelni publicznej. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jednym z celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego nie jest nam obojętna jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. poprzez Prezydenta RP została podpisana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Znowelizowana.

  Dodany: 2019-11-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3