Inne

 • foto

  Sejm po nadzwyczaj burzliwej debacie uchwalił

  Sejm po nadzwyczaj burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje ponad 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej), ponoć że:.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nowelizacja

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nowelizacja podpis prezydenta. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongi oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia.

  Dodany: 2020-01-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  prawnienia wierzycieli w toku postępowania

  prawnienia wierzycieli w toku postępowania, w tym ogół zagadnień wnoszonych środków zaskarżania w toku postępowania co daje upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej.

  Dodany: 2020-01-13
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Czynności dotyczące wspólności nieruchomości

  Czynności dotyczące wspólności nieruchomości. Kiedy warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej taktyki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej.

  Dodany: 2020-01-08
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Części składowe nieruchomości i

  Części składowe nieruchomości i podatki w praktyce notarialnej. Czy docierać roszczeń w postępowaniu. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu.

  Dodany: 2020-01-08
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Obowiązki kadrowopłacowe pracodawców w 2019 roku

  Obowiązki kadrowo-płacowe pracodawców w 2019 roku. Praca za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody świadczenia usług. Zatrudnienie.

  Dodany: 2020-01-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  jakie są reguły dokonywania weryfikacji okresów i stawek

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku poprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji razem z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie.

  Dodany: 2020-01-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Przykłady zastosowań koncepcji blockchain Obrót używanym

  Przykłady zastosowań koncepcji blockchain. Obrót używanym oprogramowaniem wyznaczenie licencji i wyczerpanie praw autorskich. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach planów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania.

  Dodany: 2020-01-03
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Postępowanie wieczystoksięgowe Szczegółowe wymagania

  Postępowanie wieczystoksięgowe. Szczegółowe wymagania dotyczące korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Korzyści i zagrożenia złączone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i cd transfer danych. System informatyczny rachunkowości.

  Dodany: 2019-12-11
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 4


 • foto

  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych

  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych. Dokumentacja polityki rachunkowości instrukcja zakładowego planu kont. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.

  Dodany: 2019-12-11
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0