Inne

 • foto

  pracownicze plany kapitałowe 2020 bankier i podstawowym

  pracownicze plany kapitałowe 2020 bankier i podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Specustawa mieszkaniowa W mojej opinii projekt ustawy

  Specustawa mieszkaniowa. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony poprzez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmuje szereg zapisów, jakie nieodwracalnie odbiją się w odmowny sposób na ładzie przestrzennym polskich w zamian i wpłyną negatywnie na próba egzystowania mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie prac powyżej przedmiotową ustawą. Niepokój budzi tryb pracy nad projektem ustawy, kusy okres konsultacji.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Szkolenia organizowane przez Inspektora

  Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych jakie zapewnią obronność prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników również dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  ustawa o narodowym zasobie archiwalnym

  ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej także na osiągnięcie skrócenia okresu.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  upadłość a Koronawirus a postępowanie egzekucyjne

  upadłość a Koronawirus a postępowanie egzekucyjne i Odpowiedzialności odszkodowawczej komornika. W który sposób skutecznie przeprowadzić egzekucje komorniczą. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej taktyki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Książka koronawirus teneryfa a coaching

  Książka koronawirus teneryfa a coaching culture. Czy charakter umowy ma znaczenie. Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w tworzeniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty legislacyjne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  polityka bezpieczeństwa danych osobowych co to jest

  polityka bezpieczeństwa danych osobowych co to jest. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone jeszcze bardziej wpływają na stopień ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy poziom skomplikowania kodeksów.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  fajne lekkie książki i ochronie praw lokatorów i

  fajne lekkie książki i ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu także innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań zgrupowanych.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Dokumentowanie działalności inspektora

  Dokumentowanie działalności inspektora ochrony danych. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych oznacza to podmiot przetwarzający, mimo to naraz obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie,.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego maj Nowelizacją

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego maj. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił drzewiej oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,.

  Dodany: 2020-03-06
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1