Inne

 • foto

  czy Tarcza antykryzysowa zwolnienie

  czy Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus to pomoc publiczna i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, ażeby skorzystać.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  COVID19 Termin i sposób udostępniania dokumentacji

  COVID-19 Termin i sposób udostępniania dokumentacji postępowania w tym ofert oraz ofert ostatecznych od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - podobnie poniżej progów. Mnogość ekspertów uważa, że poprzednio współcześnie wypada zapoznać się z nowymi rozwiązaniami tak aby bezpiecznie stosować się wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, którzy na razie nie stosowali narzędzi elektronicznych. Dla.

  Dodany: 2020-05-16
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo medyczne w aptekach Błąd w sztuce lekarskiej także w

  Prawo medyczne w aptekach. Błąd w sztuce lekarskiej, także w zakresie diagnozy, jakim sposobem i terapii wybranej dla danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często lecz osoby, jakich stan zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, jakim sposobem właściwie funkcjonują prawa.

  Dodany: 2020-05-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 4


 • foto

  Odwołanie od oceny pracy Status prawny pracowników

  Odwołanie od oceny pracy. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając w szczególności podstawy.

  Dodany: 2020-05-02
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Nowela

  Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami. Nowela ta przewiduje : odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, podczas gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych to znaczy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  umowa leasingu w obrocie gospodarczym W obrocie gospodarczym

  umowa leasingu w obrocie gospodarczym. W obrocie gospodarczym obok umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje dodatkowo tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny wnętrze trwały firmie leasingowej, a później zawiera z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest postęp płynności finansowej przedsiębiorcy i zwolnienie.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Jak rozliczyć trwałą zabudowę? Flipping

  Jak rozliczyć trwałą zabudowę? Flipping w podatku od nieruchomości Prywatna lokata to znaczy działalność gospodarcza Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna odmiana inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości zależy nieraz jej opłacalność.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Wycena wartości godziwej Zmiany w

  Wycena wartości godziwej. Zmiany w zasadach wyboru firmy audytorskiej komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, zdobycia albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, podobno że.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo używać stawkę

  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo używać stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz reguły prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo oraz - w jaki sposób prawidłowo usztywnić podstawę opodatkowania. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty.

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Przypadki tzw opóźnionego przekształcenia również

  Przypadki tzw. opóźnionego przekształcenia również szczególna sytuacja cudzoziemców i spółdzielni mieszkaniowych to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. także poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. oraz 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych także ich funkcjonowania w praktyce stosowania.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 4