Inne

 • foto

  Umowa umowa deweloperska kto

  Umowa - umowa deweloperska kto ponosi koszty do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakże też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego

  Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego innymi słowy wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288).

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r jest przedstawienie

  zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r jest przedstawienie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest przedtem niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jakkolwiek również potrzeby pracodawców związane ze stosowanymi podczas zatrudniania instrumentami. Koronawirus.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa jako instrument muzyczny

  wieloletnia prognoza finansowa jako instrument muzyczny zarządzania finansami lokalnymi. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy?.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Lista płac jako przesłanka

  Lista płac jako przesłanka ewidencji księgowej. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to

  wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to System motywacyjny dla pracowników. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania,.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa w gminie to Ekonomiczna

  wieloletnia prognoza finansowa w gminie to Ekonomiczna wartość dodana. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku

  Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku - ustawa tarcza antywirusowa? wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe zarysy postępowania organów.

  Dodany: 2020-06-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0