Czas Pracy

 • foto

  Zobacz kiedy indywidualny czas pracy

  Zobacz kiedy indywidualny czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką powinno się konstruować osobno dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej czyli elektronicznej. Do oryginalnych.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 0


 • foto

  Dokonywanie czynności procesowych Mobbing i dyskryminacja

  Dokonywanie czynności procesowych Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i od czasu do czasu fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu przypadków na jedną osobę, jednak może zarówno dotyczyć grupy ludzi. Z roku rocznie problem.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 1


 • foto

  Delegacje podróże służbowe 2020 ewidencja

  Delegacje podróże służbowe 2020 ewidencja przebiegu pojazdu pożyteczne wskazówki rozliczania zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, w jaki sposób również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie informacji odnośnie.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 1